top of page

שטח המגרש- 724 מ"ר 

שטח בניה כולל של שתי יחידות הדיור- 480 מ"ר 

עבור זוג אחיות ובני משפחותיהם תוכננה וילה דו משפחתית באזור השרון, בשטח כולל של 480 מ"ר (כל יחידה בשטח של 240 מ"ר). האחיות הקפידו ששני הבתים יהיו זהים זה לזה כלפי חוץ על מנת ליצור חזות אחידה, וזאת בידיעה שכל אחת מהן תרהט ותעצב את ביתה לפי רצונה. 

חזית הבית הקדמית-דרומית פונה לכיוון הרחוב ואילו חדרי השינה מופנים לעבר החזית האחורית-צפונית, שהינה שקטה ואינטימית יותר. בקומת הקרקע מלבד הפונקציות הציבוריות תוכננו יחידת ההורים וכן חדר הממ"ד. בקומה העליונה מוקמו פינת משפחה, שלושה חדרי שינה וחדר רחצה. מחדר המשפחה שבקומה העליונה ניתן לצאת למרפסת ממנה ניתן להשקיף לעבר הרחוב. כדי לאפשר לדיירי הבתים להתגורר בבית גם בזקנתם תוכננו מעלונים בשתי יחידות הדיור. 

הדמיות: אורית ערן

bottom of page